lnwshop logo

บทความ

กสทช.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หลายอัตรา สมัครบัดนี้-12 เม.ย. 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 วันที่ผ่านมา
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ตำแนห่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง - ตำแนห่งพนักงานปกิบัติการระดับต้น (ระดับ ก3) และพนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ระดับ ก…
Tags :
กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 อัตรา รับสมัคร 5 - 28 ก.พ. 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 วันที่ผ่านมา
กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 อัตรา (สมัคร5-28ก.พ.61) กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับสมัคร : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ชื่อตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : - ปวช. - ม.ต้น /ม.ปลาย รายละเอียดวุ…
Tags :
กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 150 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 วันที่ผ่านมา
กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 150 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 มีนาคม 2561 ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ คุณวุฒิ - สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง สาขางานเครื่องมือกล , ซ่อมบํารุงเครื่่องจักรกล …
Tags :
เปิดรับสมัคร”นักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”(รุ่นที่ ๕๑) นักเรียนชั้น ม.3-ม.4 เตรียมตัวให้พร้อม! วันที่ 14 - 20 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 วันที่ผ่านมา
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ [หลักสูตร 3 ปี] ปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 20 มีนาคม 2561 รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 (และ ม.4 ที่จบ รด. ปี1 แล้ว) เท่านั้น จำนวน 55 คน โดยจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของ กฟภ. เพื่อส่งไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ดับกระแสไฟฟ้า (ฮอทไล…
Tags :
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2561 ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่งนักจัดการงาน…
Tags :
กรมแพทย์ทหารบก เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2561 ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการประจำปีงบประมาณ 2561 กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบค…
Tags :
กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบพนักงานราชการ เงินเดือน 37,680 บาท กรมการค้าต่างประเทศ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานสินค้า อัตราเงินเดือน : 37,680 บาท ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี - ปริญญาโท…
Tags :
กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา (วุฒิปวช./ปวท./ปวส.)
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา (วุฒิปวช./ปวท./ปวส.) กรมสรรพสามิต 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสรรพสามิตและพนักงานประจำสำนักงาน อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา อัตราว่…
Tags :
กรมควบคุมโรค เปิดสอบพนักงานราชการ สมัคร12-28ก.พ.2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมควบคุมโรค เปิดสอบพนักงานราชการ สมัคร12-28ก.พ.2561 กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรม อัตราเงินเดือน : 13,010 - 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม หรือประกาศนียบัตรวิช…
Tags :
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแ…
Tags :
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 1125 บทความ

แนะนำการสอบราชการ [2]
แจกแนวข้อสอบ [0]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม1,586,765 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,076,522 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2557
ร้านค้าอัพเดท17 ก.พ. 2561

098-1501883
facebook
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก