lnwshop logo

บทความ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กันยายน 2560 ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังค…
Tags :
เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ทำรายได้นับหมื่นต่อเดือน
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 วันที่ผ่านมา
เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ทำรายได้นับหมื่นต่อเดือน เมื่อผู้หญิงยุคใหม่สนใจการเกษตร หันมาสนใจเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ใช้ซอกเล็กๆ ของบ้านทำรายได้นับหมื่นบาทต่อเดือน ที่บ้านเลขที่ 24 หมู่ 3 ต.วังธง อ.เมือง จ.แพร่ นางฤทัยรัตน์ สุวรรณเจริญ อายุ 34 ปี เป็นพนักงานราชการประจำอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ฤทัยรัตน์กล่าวว่า ราวปี 2556 เริ่ม…
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 กันยายน 2560 ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า อัตราเงินเดือน 19500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ไ…
Tags :
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 กันยายน 2560 ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นายช่างรังวัด อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา คุณสมบัต…
Tags :
สูตรเด็ด! ‘ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์’ ออกผลนอกฤดู ทำเงินตลอดปี
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เทคนิคการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร ที่ต้องการให้มะนาวสามารถออกลูกนอกฤดูกาลได้ และง่ายต่อการจัดการ เนื่องจากการปลูกในบ่อซีเมนต์สามารถปลูกให้มีขนาดทรงพุ่มเท่ากับการปลูกในแปลงดินได้ และง่ายต่อการงดน้ำเพื่อบังคับให้ออกลูกนอกฤดู การเริ่มต้นปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ เริ่มจากการเตรียมพื้นที่ โดยพื้นที่นั้นจะต้องม…
สำนักงานศาลปกครอง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) อัตราเงินเดือน…
Tags :
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 กันยายน 2560 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน 1800…
Tags :
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 27 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 27 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 กันยายน 2560 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักวิชาคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 19,500 บาท จำ…
Tags :
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560 ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำน…
Tags :
กรมคุมประพฤติ เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 12 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 12 กันยายน 2560กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำ…
Tags :
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 993 บทความ

699.00 บาท
  • สั่งซื้อ

แนะนำการสอบราชการ [2]
แจกแนวข้อสอบ [0]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม1,444,391 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด967,388 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2557
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ย. 2560

098-1501883
facebook
Go to Top