lnwshop logo

บทความ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 23 พฤษภาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 23 พฤษภาคม 2561 ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภาษาอังกฤษ) อัตราเงิ…
Tags :
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2561
Tags :
เปิดสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน การ 67 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 วันที่ผ่านมา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 11 อัตรา ชั้นประทวน จำนวน 24 อัตรา และเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 32 อัตรา รวม 67 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม …
เปิดรับสมัครสอบหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2561 จำนวน 206 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 วันที่ผ่านมา
เปิดรับสมัครสอบหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2561 จำนวน 206 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐก…
Tags :
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 695 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 695 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561 ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ - ตำแหน่งผู้ดูแล…
Tags :
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบพนักงานราชการ 3 อัตรา (สมัคร23เม.ย.-4พ.ค.61)
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบพนักงานราชการ 3 อัตรา (สมัคร23เม.ย.-4พ.ค.61) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : 1.นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา) 2.นักวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา) 3.นักทรัพยากรบุคคล (1 อัตรา) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน…
Tags :
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561 ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง เจ้า…
Tags :
กองพลทหารราบที่ 4 เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 49 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
กองพลทหารราบที่ 4 เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 49 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง พลขับรถ จำนวน 27 อัตรา 2. ตำแหน่ง เสมียน จำนวน 11 อัตรา 3. ตำแหน่ง พลสูทกรรม จำนวน 2 อัตรา 4.…
Tags :
โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ รับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2561 (วรฟ.62) จำนวน 210 อัตรา ตั้งแต่วันที่่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟประจำปีการศึกษา2561(วรฟ.62)จำนวน210อัตราตั้งแต่วันที่่23เมษายน-11พฤษภาคม2561
Tags :
สำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 4 อัตรา ตั้่งแต่วันที่ 1-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
สำนักงบประมาณรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนิติกรจำนวน4อัตราตั้่งแต่วันที่1-22พฤษภาคมพ.ศ.2561 ตำแหน่ง:นิติกรปฏิบัติการ จำนวน:4อัตรา เงินเดือน:15000-16500บาท วุฒิ: (1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชานิติศาสตร์ (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานก.พ. ระด…
Tags :
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 1183 บทความ

แนะนำการสอบราชการ [2]
แจกแนวข้อสอบ [0]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม1,631,989 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,109,841 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2557
ร้านค้าอัพเดท24 เม.ย. 2561

098-1501883
facebook
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก