lnwshop logo

บทความ

เปิดสอบ การไฟฟ้านครหลวง กฟน. จำนวน 124 อัตรา วันที่ 14 – 23 สิงหาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 วันที่ผ่านมา
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 26 คุณวุฒิ รวม 124 อัตรา *ไม่ต้องผ่านภาค ก ก.พ. *รับวุฒิ ม.3 - ปริญญาโท ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร ได้จากไฟล์ประกาศ การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ผ่านเ…
Tags :
กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 30 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 10 กันยายน 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:4 วันที่ผ่านมา
กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 30 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 10 กันยายน 2561 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง…
Tags :
ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในระดับบริหาร ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEsและตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEs จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กันยายน 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:4 วันที่ผ่านมา
ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในระดับบริหารตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้าSMEsและตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้าSMEsจำนวน70อัตราตั้งแต่บัดนี้-28กันยายน2561 ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในระดับบริหาร เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่างดังนี้ 1.ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้าSMEs…
Tags :
กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ( 14 สิงหาคม - 20 สิงหาคม 2561 )
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:4 วันที่ผ่านมา
ประกาศรับสมัคร 8สิงหาคม2561 รายละเอียด กรมการพัฒนาชุมชนประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง:นายช่างไฟฟ้า อัตราเงินเดือน:13800บาท ประเภท:เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง:2ตำแหน่ง ระดับการศึกษา:ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได…
Tags :
สสจ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:4 วันที่ผ่านมา
สสจ.ปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2561 ************************************************** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
Tags :
อบจ.หนองบัวลําภู รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 สิงหาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:4 วันที่ผ่านมา
อบจ.หนองบัวลําภู รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 สิงหาคม 2561 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูจะดำเนินการสรรหาและเลือ…
Tags :
กทม.เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 245 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กทม.เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 245 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2561 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2561 ตําแหน่งที่เปิดรับสมัค…
Tags :
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-24 สิงหาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-24 สิงหาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
Tags :
สํานักงาน กศน.กทม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สํานักงานกศน.กทมรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูกศน.ตำบลจำนวน25อัตราตั้งแต่วันที่15-21สิงหาคม2561 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
Tags :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 26 ตำแหน่ง 72 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-24 สิงหาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างจำนวน26ตำแหน่ง72อัตราตั้งแต่วันที่14-24สิงหาคม2561 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกทีน่ี่
Tags :
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 1271 บทความ

แนะนำการสอบราชการ [2]
แจกแนวข้อสอบ [0]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม1,678,709 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,143,513 ครั้ง
เปิดร้าน30 ก.ค. 2557
ร้านค้าอัพเดท14 ส.ค. 2561

0610546842
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก